6 szt. wotywny zestaw D płynów zmiękczających serii LEGENDS

37.90 

SKU: CP0216 Kategoria:

Opis

Wotyw­ny kom­plet 6 sztuk po 100 ml możesz wyko­rzy­stać w przy­pad­ku, że chcesz naj­pierw wypró­bo­wać pro­dukt, albo możesz go zasto­so­wać na prób­ki czy jako pre­zent dla wier­nych klientów.