23 szt. duży wotywny zestaw płynów zmiękczających

102.35 

SKU: CP0212 Kategoria:

Opis

Wotyw­ny kom­plet 23 sztuk po 100 ml możesz wyko­rzy­stać w przy­pad­ku, że chcesz naj­pierw wypró­bo­wać pro­dukt, albo możesz go zasto­so­wać na prób­ki czy jako pre­zent dla wier­nych klientów.