VITVIT spray do mycia owoców i warzyw

18.90 

SKU: VV0337 Kategoria:

Opis

VITVIT śro­dek do ręcz­ne­go mycia owo­ców i warzyw. Nie pozo­sta­wia żad­ne­go posmaku.

Pre­pa­rat został opra­co­wa­ny, aby usu­wał z powierzch­ni owo­ców i warzyw pozo­sta­ło­ści środ­ków tru­ją­cy­chi para­fi­nę, któ­rą nakła­da się na owo­ce, aby wyglą­da­ły lepiej.
Te che­mi­ka­lia nie są roz­pusz­czal­ne w wodzie i dla­te­go samo płu­ka­nie jest mało skuteczne,a sub­stan­cje che­micz­ne dosta­ją się tak do nasze­go organizmu.
Łatwe sto­so­wa­nie: spry­skaj skór­kę (powierzch­nię owo­ców lub warzyw), a następ­nie opłu­kaj pod bie­żą­cą pit­ną wodą.