Top z biustonoszem, sportowy, elastyczny

22.68 

SKU: FC95391 Kategoria:

Opis

Wygo­da i kom­fort pod­czas ćwi­czeń! Dopa­so­wa­ny, ela­stycz­ny top, pod­kre­śla syl­wet­kę. Top posia­da biu­sto­nosz, zapew­nia pra­wi­dło­we pod­trzy­ma­nie biu­stu pod­czas wyko­ny­wa­nia ćwiczeń.
Z tyłu sia­tecz­ka zapew­nia­ją­ca pra­wi­dło­wa wen­ty­la­cję Do bie­ga­nia ale rów­nież innych zajęć sportowych
Mate­riał: 90% PES. 10% Span­dex® jasno­zie­lo­ny Roz­mia­ry: 1(S), 2(M), 3(L)
Wymia­ry patrz tabe­la Cała kolek­cja odzie­ży spor­to­wej wyko­na­na z miłe­go w doty­ku mate­ria­łu, solid­nie wykonana.

wiel­kosć
dłu­gość od ramion
pas
biodra

S
52 cm
60 – 76 cm
68 – 82 cm

M
55 cm
64 – 80 cm
72 – 86 cm

L
58 cm
66 – 82 cm
74 – 90 cm