Funkcyjna koszulka damska, sportowa

46.26 

SKU: FC95271 Kategoria:

Opis

Bar­dzo ela­stycz­na koszul­ka z funk­cjo­nal­ny­mi stre­fa­mi w pro­ble­ma­tycz­nych par­tiach dla dosko­na­łej wen­ty­la­cji (stre­fy oddy­cha­ją­ce w bar­dziej obcią­żo­nych par­tiach ple­ców, pach i brzu­cha) prze­zna­czo­na jest nie tyl­ko do bie­ga­nia, ale do wszel­kich aktyw­no­ści sportowych.
Wyko­rzy­stasz ją tak­że pod­czas tre­nin­gu, bie­ga­nia, fit­nes­su, jogi … Dosko­na­le dopa­su­je się do Ciebie!Szybko schną­cy mate­riał funk­cyj­ny: 48% nylon, 40% PES, 12% Spandex®.W rozm.: 1 (S), 2 (M), 3 (L).
Cała kolek­cja odzie­ży spor­to­wej jest z przy­jem­nych mate­ria­łów funk­cyj­nych z dopra­co­wa­ny­mi detalami.

ROZMIAR
DŁUGOŚĆ OD RAMION
BIUST
BIODRA

S
65 cm
76 – 88 cm
78 – 90 cm

M
66 cm
78 – 90 cm
80 – 92 cm

L
67 cm
83 – 94 cm
86 – 102 cm