Satynowa mucha„ fuksja

12.90 

SKU: FC88045 Kategoria:

Opis

Mucha wyko­na­na z błysz­czą­cej saty­ny­Wy­mia­ry: obwód szyi: 26 – 48 cm
Mucha nada­je się zarów­no dla kobiet i mężczyzn,dzięki regu­la­cji obwo­du pasu­je rów­nież dzieciom.
Tchnij odro­bi­nę życia do ofi­cjal­ne­go stro­ju­Ko­lo­ro­wa mucha oży­wi nud­ny strój
Dobierz naj­lep­szy kolor dla sie­bie i odpo­wied­ni do uroczystości.Mucha zapi­na się na guzik nie ma koniecz­no­ści wiązania
Wkła­da się ją nie­zwy­kle szyb­ko­Pro­sty wzór pasu­je na każ­dą okazję