5 częściowy zestaw Elroy:, krawat, chusteczka

46.90 

SKU: FC86294 Kategoria:

Opis

5 czę­ścio­wy zestaw, męski jedwab­ny krawat,spinki i chusteczka.
Wyko­na­ne z polie­stro­we­go jedwabiu.Wymiary: sze­ro­kość u dołu: 7,5 cm, dłu­gość 150 cm,chusteczka 19,5 x 19,5 cm, spin­ki śred­ni­ca oko­ło 1,5 cm
Ele­ganc­kie opa­ko­wa­nie i scho­wek w jed­nym­Po­kry­wa jest pokry­ta mate­ria­łem z któ­re­go zro­bio­ny jest krawat.Szerokość kra­wa­ta jest naj­mod­niej­sza w sezonie.