GOBELINO dwustronna poszewka na poduszkę

37.90 

SKU: FC81214 Kategoria:

Opis

GOBELINO Poszew­ka na podusz­kę• z wyso­ko­gra­ma­tu­ro­we­go TKANEGO żakar­du= nie cho­dzi o tani nadruk,który by się sprał po 2–3 pra­niach• każ­dy motyw łączy róż­ne tech­ni­ki two­rze­nia (malar­stwo, rysunek,cała powierzch­nia, kola­że… )- uzy­ska­ny efekt jest zawsze dosko­na­łyi sta­nie się ozdo­bą wnę­trza• cała poszew­ka jest obszy­ta OZDOBNĄ sznur­ko­wą LAMÓWKĄ• obu­stron­ny motyw na poszew­kach• wypeł­nie­nie podusz­ki moż­na zamó­wić oddziel­nie pod kodem DA0682
Zapi­na­nie na „ukry­ty” zamek bły­ska­wicz­ny, 65% PES, 35% baweł­na, 45 x 45 cm.