Ciepły i zimny żelowy okład, HOT & COLD worek

24.29 

SKU: FC77932 Kategoria:

Opis

HOT&COLD kom­pres umoż­li­wia natych­mia­sto­wy cie­pły lub na zim­ny okład, 23 x 13 cm.
WIELOKROTNEGO UŻYTKU jako cie­pły i zim­ny kompres.
W celu zim­ne­go okła­du włóż go do zamra­żar­ki, a dla cie­płe­go nagrzej kom­pres w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej lub gorą­cej wodzie – zob. instruk­cja obsługi.
Nada­je się w przy­pad­ku obrzę­ku, bólu zęba, do doraź­ne­go zła­go­dze­nia bólu gło­wy, w celu zmniej­sze­nia gorączki.