Tekstylny stoper do drzwi w kształcie psa

75.90 

SKU: FC77065 Kategoria:

Opis

Tek­styl­ny ogra­nicz­nik do drzwi w kształ­cie psa, solid­nie wyście­ła­ny kor­pusz kulecz­ka­mi w środ­ku dla lep­szej sta­bil­no­ści i obcią­że­nia dekoracji.Wymiary ok.: szer. 13, wyso­kość 28 cm, wyso­kość 23 cm, waga ok. 1,1 kg.

 

możesz wyko­rzy­stać go jako sto­per do drzwi lub jako dekorację
dzię­ki wyście­ła­ne­mu kor­pu­so­wi z kulecz­ka­mi wewnątrz, prze­ciąg nie będzie mieć szans