400 ml sojowa eko-świeca zapachowa, 2 knoty, PAPAYA & PEACH, PARFUMIA®

91.86 

SKU: FC33433X Kategoria:

Opis

PRODUKCJA RĘCZNA! Każ­da świe­ca jest wyra­bia­na ręcz­nie u nas w Cze­skiej Ska­li­cy i zawie­ra wyso­kiej jako­ści zapach pre­mium. Zapa­ko­wa­na jest w atrak­cyj­nym opa­ko­wa­niu z recy­klo­wa­ne­go kartonu.