40 ml sojowy eko-wosk zapachowy do aromalampy, PAPAYA & PEACH, PARFUMIA®

15.37 

SKU: FC33433A Kategoria:

Opis

PRODUKCJA RĘCZNA! 100% natu­ral­ny pro­dukt, pach­nie nawet bez pod­grza­nia i zawie­ra wyso­kiej jako­ści zapach pre­mium tak jak świe­ce zapa­cho­we. Zapa­ko­wa­ny jest w atrak­cyj­nym opa­ko­wa­niu z recy­klo­wa­ne­go kartonu.