10 szt. ultrachłonne materiałowe ręczniki kuchenne GoEco® NIEPAPIER®

46.26 

SKU: FC31323 Kategoria:

Opis

        

Wyko­rzy­stasz w każ­dej kuch­ni do wycie­ra­nia wszel­kich zabru­dzeń. Po uży­ciu moż­na wyprać i uży­wać zno­wu, i znowu…

10 szt. tek­styl­ne ście­recz­ki GoEco® NEPAPÍR®

wyso­ce chłon­na przy­jem­na mikrofibra
mięk­kie i deli­kat­ne na dotyk
moż­na prać w 60°C
wymia­ry 20 x 35 cm
mate­riał: 85% PES, 15% PAD

TKANINA ZAMIAST PAPIERU!