Wielofunkcyjna chusta COMICS

10.49 

Opis

Wie­lo­funk­cyj­na chusta.Rozmiar uni­wer­sal­ny (śred­ni­ca 45 – 70 cm, dłu­gość ok. 50 cm).Materiał: 95% PES, 5% span­dex, moż­li­wość pra­nia w 30 stopniach.

wyko­rzy­stasz do zakry­cia ust i nosa
jest oddy­cha­ją­ca i dobrze odpro­wa­dza wilgoć
pod­czas upra­wia­nia spor­tu zapo­bie­ga skra­pla­niu potu na twarz
zimą chro­ni przed wia­trem i przemarznięciem
latem chro­ni przed słońcem
ide­al­na jako pierw­sza war­stwa pod kask rowe­ro­wy, moto­cy­klo­wy lub narciarski

KSZTAŁT TUBY DLA WYGODNEGO NOSZENIA.
Moż­li­wo­ści nosze­nia:  czap­ka, chu­s­ta, opa­ska, komi­niar­ka, pirat…