500 ml szklany kubek KELIMERO® GoEco®

56.90 

SKU: FC290231 Kategoria:

Opis

KELIMERO® szkla­ny kubek ze zdej­mo­wa­nym sili­ko­no­wym paskiem i pokryw­ką, gru­bo­ścien­ne szkło. Śred­ni­ca 8,5 cm. Pojem­ność 500 ml, wyso­kość 14,3 cm (z pokryw­ką 16,5 cm).

 
Naj­więk­si gadże­cia­rze noszą wła­sny kubek
Chęt­nie bie­rzesz kawę na wynos?
PRZYNIEŚ SWÓJ WŁASNY KUBEK = zamiast jed­no­ra­zo­wych plastikowych!

Dzię­ki sili­ko­no­we­mu pasko­wi wokół obwo­du kubek nie wyśli­zgnie się z dło­ni i nie parzy!

 

wyko­rzy­stasz go w podró­ży samo­cho­dem do pra­cy i do szkoły
na kawę, her­ba­tę, sok, smo­othie albo świe­żą domo­wą lemo­nia­dę na wynos
gru­bo­ścien­ne wykonanie

Lubisz aro­ma­tycz­ną kawę, łagod­ną her­ba­tę, smo­othie lub np. świe­żą domo­wą lemo­nia­dę na wynos?

 

 

sili­ko­no­we wiecz­ko chro­ni napój przed owadami
odpo­wied­ni do zmy­war­ki do naczyń, mikro­fa­lów­ki, lodówki
BPA free