Szklany pojemnik z bambusową pokrywką BAMBOO & BOROSIL GLASS GoEco®

31.89 

SKU: FC28993 Kategoria:

Opis

Pięk­ne i czy­sto desi­gner­skie wykonanie.

POJEMNOŚĆ 580 ML

Wyko­rzy­stasz na maka­ro­ny, rośli­ny strącz­ko­we, cukier, mąkę, kawę, her­ba­tę liścia­stą, orzesz­ki, przy­pra­wy, ale tak­że na róż­ne aran­ża­cje lub suszo­ną żywność.
wyko­na­no z boro­krze­mo­we­go szkła odpor­ne­go na eks­tre­mal­nie wyso­kie temperatury
pojem­ność 580 ml, śred­ni­ca 10 cm, wys. 10,5 cm.

ŚWIETNIE BĘDĄ SIĘ PREZENTOWAĆ NA PÓŁCEKUCHNI