PORTFEL, odblaskowo świecący pod wpływem światła, CHAMELEON GEOMETRIC

56.90 

SKU: FC27892 Kategoria:

Opis

BĄDŹCIE ORYGINALNISTYLOWI, PO PROSTU IN!

 

Port­fel CHAMELEON GEOMETRIC

sty­lo­wy odbla­sko­wo świe­cą­cy mod­ny port­fel z geo­me­trycz­ny­mi wzorami
w ciem­no­ści pod wpły­wem świa­tła roz­świe­ci się odbla­sko­wa powierzchnia
zamy­ka­ny na suwak, wewnątrz trzy duże kie­sze­nie na bank­no­ty, środ­ko­wa kie­szon­ka na mone­ty zapi­na­na na zamek, 8 prze­gró­dek na kar­ty, dwie duże ukry­te kie­sze­nie np. na dowód oso­bi­sty i paragony.

Mate­riał: PU/PES. Wymia­ry: 19,5 x 2,5 x 10 cm.