ETUI, odblaskowo świecące pod wpływem światła, CHAMELEON GEOMETRIC

15.37 

SKU: FC27891 Kategoria:

Opis

BĄDŹCIE ORYGINALNISTYLOWI, PO PROSTU IN!

 

Etui CHAMELEON GEOMETRIC

sty­lo­we odbla­sko­wo świe­cą­ce mod­ne etui z geo­me­trycz­ny­mi wzorami
w ciem­no­ści pod wpły­wem świa­tła roz­świe­ci się odbla­sko­wa powierzchnia
wyko­rzy­stasz jako piór­nik na przy­bo­ry do pisa­nia, fute­rał na dro­bia­zgi, kosme­ty­ki, ładowarki…
z zamknię­ciem na suwak, tek­styl­na pod­szew­ka, odpi­na­ny pasek z kara­biń­czy­kiem dla łatwe­go prze­no­sze­nia o dłu­go­ści ok. 18 cm.

Mate­riał: PU/PES. Wymia­ry: 22 x 8,5 x 9 cm.