Szczotka do ubrań, butów i sprzątania z naturalnych materiałów

18.90 

SKU: FC27671 Kategoria:

Opis

Szczot­ka do ubrań, butów i sprzą­ta­nia z natu­ral­nym deli­kat­nym wło­sie­mi pro­fi­lo­wa­nym uchwy­tem z drew­na bukowego.Długość 15 cm, sze­ro­kość 4,5 cm, wyso­kość 4,5 cm, wło­sie ok. 2,5 cm.

łagod­ne natu­ral­ne wło­sie nada­je się do czysz­cze­nia odzie­ży i pole­ro­wa­nia obuwia
pro­sto wyszczot­ku­jesz wło­sy i kurz z dowol­ne­go ubrania
moż­na wyko­rzy­stać też do drob­ne­go sprzą­ta­nia deli­kat­nych powierzch­ni w domu