6‑elementowy zestaw łazienkowy

112.99 

SKU: FC27484 Kategoria:

Opis

6‑elementowy zestaw łazien­ko­wy z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucznego.

 

ZESTAW ZAWIERA:

kubek (maks. obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 9,5 cm)
sto­jak na szczo­tecz­ki do zębów (maks. objem 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 9,5 cm)
dozow­nik mydła z pomp­ką (maks. obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość z pomp­ką 15,5 cm)
mydel­nicz­kę (12 x 8,5 x 3 cm)
5‑litrowy kosz na śmie­ci (śred­ni­ca 19 cm, wyso­kość 24 cm)
szczot­kę do wc (maks. śred­ni­ca 10 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy 7,5 cm, wyso­kość 36 cm)

Łącz zesta­wy łazien­ko­we, dywa­ni­ki czy maty i inne dodat­ki, two­rząc w ten spo­sób­przy­tul­ne oto­cze­nie dla wła­sne­go odpoczynku.