6‑elementowy zestaw łazienkowy

112.99 

SKU: FC27364 Kategoria:

Opis

6‑elementowy zestaw łazien­ko­wy z odpor­ne­go plastiku.

 

ZESTAW ZAWIERA:

 kubek (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 9,5 cm)
pojem­nik na szczo­tecz­ki do zębów (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 9,5 cm)
dozow­nik mydła z pomp­ką (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 15,5 cm)
mydel­nicz­kę (13 x 9 x 2,5 cm)
5‑litrowy kosz na śmie­ci (śred­ni­ca 19 cm, wyso­kość 24 cm)
szczot­kę toa­le­to­wą (maks. śred­ni­ca 10 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy 7,5 cm, wyso­kość 36 cm)

Łącz zesta­wy łazien­ko­we, dywa­ni­ki czy maty i inne dodatki,tworząc w ten spo­sób przy­tul­ne oto­cze­nie dla wła­sne­go relaksu.