2w1 RELIEF LAGOON VELVET luksusowy koc, dwuwarstwowy

107.23 

SKU: FC26042 Kategoria:

Opis

2w1 RELIEF LAGOON VELVET Luk­su­so­wy koc z imi­ta­cji owczej weł­nyi deli­kat­ne­go mate­ria­łu LAGOON VELVET

Ide­al­ny do przy­kry­cia (np. na kana­pie) pod­czas chłod­nych dni.

 
 

DWUWARSTWOWY:

z jed­nej stro­ny tło­czo­ny lago­on velvet, a z dru­giej stro­nie imi­ta­cja mię­ciut­kiej weł­ny owczej z wyso­kim wło­siem z mikrowłókna.
cudow­nie mię­ciut­ki koc jest bar­dzo deli­kat­ny, cie­pły i lek­ki. Przy­jem­ny w doty­ku i niegryzący.

Jako narzu­ta nada luk­su­so­wy wygląd Two­jej sypialni.

100% LAGOON mięk­kie mikrow­łók­no PES, ok. 150 x 200 cm.