1 szt. naturalna dziecięca pasta do zębów SWEET & SMILE dla ochrony zębów mlecznych, o smaku gumy balonowej, DEDRA DENT

18.90 

SKU: FC25725 Kategoria:

Opis

                     

Dzię­ki sma­ko­wi BUBBLE GUM uprzy­jem­ni każ­de mycie zębów nie tyl­ko dzie­ciom i uczy­ni ten obo­wią­zek przy­jem­nym rytuałem.

DEDRA DENT dzie­cię­ca pasta do zębów SWEET & SMILE:

zawie­ra natu­ral­ne składniki
zawie­ra cukier brzo­zo­wy (ksy­li­tol)
jest hipoalergiczna
nada­je się dla dzie­ci od 6 mie­sia­ca życia

100% BEZPIECZNA DLA MAŁYCH DZIECI, pasę moż­na bez obaw połknąć!

ETYKIETA = WYBÓR LOSOWY

Nigdy nie wiesz, czy przyj­dzie Ci Hipo­po­tam, Lew, Wie­lo­ryb albo Bubak.
Spró­buj szczę­ścia i zbierz wszyst­kie motywy.

Czy wiesz, że…cukier brzo­zo­wy (ksy­li­tol) dzię­ki swo­je­mu natu­ral­ne­mu dzia­ła­niu zapo­bie­ga powsta­wa­niu próchnicy?

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU

Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE