6‑elementowy zestaw łazienkowy

107.23 

SKU: FC25441 Kategoria:

Opis

COLOURFUL BATH­RO­OM6-ele­men­to­wy zestaw łazien­ko­wy z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucznego,części ozdob­ne wykoń­czo­ne w kolo­rze srebr­ne­go meta­lu o wyso­kim połysku.
ZESTAW ZAWIERA:• kubek (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7,4 cm, wyso­kość 10 cm);• pojem­nik na szczo­tecz­ki do zębów (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7,4 cm, wyso­kość 10 cm);• dozow­nik mydła z pomp­ką (obję­tość 300 ml, śred­ni­ca 7,4 cm, wyso­kość 10 cm);• mydel­nicz­ka (13,4 x 8,7 x 1,7 cm);• 4‑litrowy kosz na śmie­ci (śred­ni­ca 19 cm, wyso­kość 30,5 cm);• szczot­ka do wc (maks. śred­ni­ca 10 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy 7 cm, wyso­kość 37,5 cm)
Łącz zesta­wy łazien­ko­we, dywa­ni­ki czy maty i inne dodat­ki, two­rząc w ten spo­sób­przy­tul­ne oto­cze­nie dla wła­sne­go odpoczynku.