Myjka gąbka do mycia pleców

19.75 

SKU: FC25407 Kategoria:

Opis

Myj­ka gąb­ka do mycia ple­ców z dłu­gim uchwy­temz utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z moż­li­wo­ścią zawieszenia.
Wymia­ry: gąb­ka ok. 11 x 13 cm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 38 cm.