2w1 CZOSNEKATOR praska i krajalnica w jednym, + patyczek czyszczący

30.81 

SKU: FC24061 Kategoria:

Opis

2w1 CZOSNEKATOR, wyci­skacz i kra­jal­ni­ca do czosn­ku w jed­nym + paty­czek czysz­czą­cy. Har­to­wa­ne two­rzy­wo sztucz­ne i metal. Wymia­ry: 22 x 4 x 7 cm.

DWA urzą­dze­nia w JEDNYM!Szybko i łatwo czo­snek prze­ci­śniesz lub posiekasz…”
 

 

do pra­so­wa­nia i kro­je­nia czosn­ku, nawet dużych ząbków;
ostrza podzie­lą ząbek czosn­ku na kil­ka plasterków;
w zesta­wie tak­że czysz­czą­cy patyczek.