Lusterko kieszonkowe, składane, podróżne i powiększające

10.49 

SKU: FC23731 Kategoria:

Opis

Kie­szon­ko­we, skła­da­ne luster­ko podróż­ne, wewnątrz z dwo­ma luster­ka­mi (jed­no kla­sycz­nei jed­no powięk­sza­ją­ce), okrą­głe, wyko­na­ne z meta­lu z bia­łym, deli­kat­nie błysz­czą­cym­wy­koń­cze­niem powierzch­nio­wym i logo FC.
 

Dwa luster­ka w środku:

jed­no klasyczne
jed­no powiększajace

Kie­szon­ko­we­go luster­ka nie może zabrak­nąć w żad­nej toreb­ce lub kosmetyczce…”
 
Wymia­ry zło­żo­ne­go: śred­ni­ca 6,8 x gr. 1,3 cm.