SPICER CAROUSEL karuzela na przyprawy, czteropiętrowa

151.86 

SKU: FC23062 Kategoria:

Opis

SPICER karu­ze­la na przy­pra­wy, obro­to­wy sto­jak z pole­ro­wa­nej sta­li szla­chet­nej ze szkla­ny­mi sło­icz­ka­mi. CZTEROPIĘTROWY 16 słoiczków.
Wymia­ry: sto­jak śred­ni­ca maks. 19,5 cm x wyso­kość 27,5 cmśred­ni­ca sło­icz­ka 4,5 cm x wys. 9,5 cm (obję­tość jed­ne­go sło­icz­ka ok 90 ml.)
 

 

OBRÓT o 360° dla łatwe­go wyboru;
ele­ganc­ki wygląd, oszczęd­ność miejsca;
szkla­ne sło­icz­ki uła­twia­ją pro­ste­wy­bie­ra­nie przy­praw „na oko”;
wewnątrz zdej­mo­wa­ne pla­sti­ko­we­sit­ko dla dokład­ne­go dozo­wa­nia syp­kich przypraw;
moż­na łatwo napeł­nić i myć.