METALIC VAK na plecy

56.90 

SKU: FC21962 Kategoria:

Opis

METALIC BAG sza­ro-srebr­ny worek na ple­cy ze skó­ry eko­lo­gicz­nej, w gór­nej czę­ści błysz­czą­ce wykończenie,wewnątrz kie­szeń na dro­bia­zgi, ścią­ga­ny sznur­ka­mi z liny, dzię­ki któ­rym łatwo się przenosi.
Wymia­ry ok.: śred­ni­ca 23 x 40 cm.