REBELITO® oryginalny brelok, połączenie skóry i futra

38.13 

SKU: FC19422 Kategoria:

Opis

Ory­gi­nal­ny bre­lok do klu­czy REBELITO®, połą­cze­nie skó­ry i futra. Posia­da spe­cjal­ne ucho z ple­cio­nej skó­ry. Śred­ni­ca oko­ło 10 cm