2 silikonowe nalepki, NIPPLES

18.90 

SKU: FC19361 Kategoria:

Opis

Chcesz nosić wie­czo­ro­we kre­acje bez sta­ni­ka. Wyko­rzy­staj sztucz­kę jaką sto­su­ją wszyst­kie gwiaz­dy. Naklej­ki na sut­ki do świet­ny pomysł by czuć się swo­bod­nie, kom­for­to­wo i nie wyglą­dać wulgarnie.
2 sili­ko­no­we nalep­ki na bro­daw­ki, śred­ni­ca ok. 6,5 cm. Ich kształt dosko­na­le dopa­so­wu­je się do kształ­tu pier­si, naklej­ki są kom­for­to­we w noszeniu.
Ich kształt dopa­so­wu­je się do pier­si. Nie uży­waj per­fum ani bal­sa­mów by nie osła­bić kle­ju jaki mocu­je osłon­ki na sutki.