Samonośny biustonosz silikonowy, INVISIBLE PUSH-UP

30.81 

SKU: FC1934A Kategoria:

Opis

Samo­no­śny biu­sto­nosz sili­ko­no­wy z efek­tem pusch-up bez ramią­czek. Zapię­cie z przo­du 100% sili­kon. Roz­mia­ry mise­czek A, B, C, D.
W peł­ni zastę­pu­je biu­sto­nosz, nawet bez moco­wa­nia z tyłu.
 
 “Dzię­ki samo­przy­lep­nym misecz­kom two­je pier­si będą pełniejsze.…”
 

Spo­sób użycia:

Użyj biu­sto­no­sza na czy­stą i suchą skórę.
Deli­kat­nie przy­trzy­maj a sili­kon będzie cie­pły i będzie przy­le­gał do skóry
Po uży­ciu umyj wodą i pozo­staw do wyschnięcia

 
Nada­je się do wszyst­kich rodza­jów blu­zek i sukie­nek odsła­nia­ją­cych ple­cy i ramiona.
“W peł­ni zastę­pu­je biu­sto­nosz, nawet bez moco­wa­nia z tyłu.…”