BUDDA Z KASKADĄ dekoracyjna fontanna pokojowa

150.79 

SKU: FC19044 Kategoria:

Opis

BUDDA NAD KASKADĄ fon­tan­na deko­ra­cyj­na z pom­pą kon­tro­li prze­pły­wu wody. Woda prze­pły­wa przez misy. Połą­cze­nie żywi­cy i two­rzy­wa sztucznego.
Śred­ni­ca 20,5 x 28,5 cm.
Fon­tan­ny z zamknię­tym obie­giem wody