Naturalna kaskada fontanna pokojowa, z oświetleniem LED

752.79 

SKU: FC19042 Kategoria:

Opis

NATURALNA KASKADA fon­tan­na deko­ra­cyj­na z pod­świe­tle­niem LED i pomp­ką wod­ną. Posia­da kon­tro­lę prze­pły­wu wody z misy do misy.
Żywi­ca natu­ral­na imi­tu­ją­ca kamień. Śred­ni­ca ok. 29 cm, wyso­kość 53 cm.
Fon­tan­ny z zamknię­tym obie­giem wody