PALLAS, koronkowa sukienka

61.71 

SKU: FC11061 Kategoria:

Opis

Sukien­ka i kla­sycz­na koron­ka to nie­zbęd­ne ele­men­ty każ­dej kobie­cej sza­fy. Roman­tycz­na sukien­ka to ide­al­ny doda­tek. Moż­na nosić na innej sukien­ce lub leginsach.
PALLAS koron­ko­wa sukien­ka bez pod­szew­ki. Roz­miar uni­wer­sal­ny (odpo­wia­da M – XXL). Obwód klat­ki pier­sio­wej oko­ło 110 cm. Dłu­gość mak­sy­mal­na 90 cm. Mate­riał 100% poliester.