POMPADOUR Pianka do higieny intymnej, pH 5,5

24.29 

SKU: FC0386 Kategoria:

Opis

• Spe­cjal­nie dla potrzeb higie­ny intym­nej kobiet, prze­zna­czo­na do regu­lar­nej codzien­nej pie­lę­gna­cji;• z zawar­to­ścią kwa­su mle­ko­we­go pH 5,5.
Po naci­śnię­ciu gło­wi­ca wytwo­rzy mięk­ką, deli­kat­ną piankę.