3w1 PAZNOKCIOPOLERKA elektryczny pilnik i polerka + GRATIS 3 szt. KOŃCÓWEK

46.90 

SKU: EL93821 Kategoria:

Opis

Pie­lę­gna­cja dla ide­al­nych paznok­ci: PAZNOKCIOPOLERKA 3w1 pil­nik i poler­ka do paznok­ci na bate­rie z serii  SYSTEMAT + GRATIS 3 szt. koń­có­wek (pole­ru­ją­ca, deli­kat­na i gru­ba nasadka)

Dla­cze­go sto­so­wać wła­śnie paznokciopolerkę?

będziesz mieć gład­kie i mięk­kie w doty­ku paznokcie
już nie musisz cho­dzić do salo­nu, żeby mieć pięk­ne i błysz­czą­ce paznokcie
łatwe uży­wa­nie- ergo­no­micz­ny kształt dla lep­sze­go chwytu

PO UŻYCIU PAZNOKCIE GŁADKIEMIĘKKIEDOTYKU ORAZ BŁYSZCZĄCE…”

Posia­da 3 wymien­ne końcówki

POLERUJĄCA nasad­ka- pole­ru­je powierzch­nię paznok­ci z dosko­na­ły­mi wynikami
DELIKATNA koń­ców­ka- wygła­dza i zmięk­cza powierzch­nię paznokci
GRUBA nasad­ka – do piło­wa­nia paznok­ci do pożą­da­ne­go kształtu

 
PROSTE CZYSZCZENIE: koń­ców­ki moż­na łatwo ścią­gnąć i umyć…”
 
 

Para­me­try techniczne

Zasi­la­nie
1 szt. bate­ria 1,5V AA (brak w zestawie)

Wymia­ry
3 x 3 x 17 cm

Dwie pręd­ko­ści
(l/ll)

W zesta­wie z instruk­cją obsługi.