PIĘTOTARKA elektryczna tarka do pięt

75.90 

SKU: EL93811 Kategoria:

Opis

Łatwy i pro­fe­sjo­nal­ny pedi­cu­re domo­wy, pumeks już nie będzie potrzebny! 
 

Dla­cze­go kupić wła­śnie PIĘTOTARKĘ?

zyskasz pięk­ne i gład­kie sto­py w domo­wym zaciszu
nie musisz nigdzie cho­dzić i cze­kać na wizytę
usu­niesz nie­este­tycz­ną stward­nia­łą skó­rę kie­dy­kol­wiek tego potrzebujesz

 

 

 

Zale­ty PIĘTOTARKI

2 razy silniejsza
lep­szy chwyt dzię­ki ergo­no­micz­nej rękojeści
ŁATWE CZYSZCZENIE: gło­wi­cę moż­na pro­sto wyjąć i umyć

 
 
PO UŻYCIU STOPY GŁADKIEMIĘKKIEDOTYKU…”
 
 

Para­me­try techniczne

Wymia­ry
7,5 x 4 x 14,5 cm

Zasi­la­nie
3 x bate­rie AAA (brak w zestawie)

 
 
W zesta­wie z instruk­cją obsługi.
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.