Elektryczny trymer do włosów NOSOWŁOSOGOLARKA, SYSTEMAT

37.90 

SKU: EL91251 Kategoria:

Opis

Pozbądź się nie­chcia­nych wło­sów w nosie i uszach!
NOSOWŁOSOGOLARKA to try­mer na bate­rie do przy­ci­na­nia wło­sów w nosie, uszach, boko­bro­dów i wąsów.
 

Dla­cze­go kupić NOSOWŁOSOGOLARKĘ?

rota­cyj­ny sys­tem ostrzy ze sta­li nie­rdzew­nej dla dokład­ne­go usu­wa­nia włosów
bez­piecz­nie usu­niesz wło­sy w uszach i nosie
koń­ców­ka do przy­ci­na­nia boko­bro­dów i wąsów
w zesta­wie boga­te wyposażenie

.

 
 “Rota­cyj­ny sys­tem ostrzy ze sta­li nie­rdzew­nej dla dokład­ne­go, szyb­kie­go i bez­piecz­ne­go usu­wa­nia wło­sów z uszu i nosa.…”
W zesta­wie z prak­tycz­nym sto­ja­kiem, koń­ców­ką do usu­wa­nia wło­sów, koń­ców­ką do przy­ci­na­nia boko­bro­dów i wąsów, osło­ną obu koń­có­wek i szczot­ką do czyszczenia.
Zasi­la­nie na jed­ną bate­rię palu­szek. Kom­pak­to­wa kon­struk­cja­Maks. wymia­ry urzą­dze­nia: 13,5 x 2,5 cm.