XXL irygator dentystyczny ORAL IRRIGATOR DEDRA DENT

186.79 

SKU: EL29144 Kategoria:

Opis

                   
ORAL IRRIGATOR/ iry­ga­tor den­ty­stycz­ny dla dosko­na­łej higie­ny jamy ust­nej, łado­wa­nyz 3 try­ba­mi usta­wie­nia i time­rem, zbior­nik na wodę o pojem­no­ści 210 ml, łado­wa­nie za pomo­cą kabla USB.Wymiary: 6,5 x 8 x 22 cm (z dyszą 30 cm).

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA W DOMOWYM ZACISZU! USUWA DO 90 % PŁYTKI NAZĘBNEJ

 XXL pojem­ność 210 ml dla całej rodziny

iry­ga­tor den­ty­stycz­ny potra­fi wyczy­ścić miej­sca, gdzie nie dosta­nie się nawet nić dentystyczna
sku­tecz­nie usu­wa reszt­ki jedze­nia, redu­ku­je bak­te­rie w prze­strze­niach międzyzębowych
stru­mień wody try­ska w krót­kich pul­sa­cjach, któ­re sty­mu­lu­ją i masu­ją dziąsła
3‑minutový timer
3 try­by:  DELIKATNY- łagod­ny pul­sa­cyj­ny stru­mień wody­ŚRED­NI- śred­ni pul­sa­cyj­ny prze­pływ wody­MOC­NY- pul­sa­cyj­ny stru­mień wody

BEZPRZEWODOWY (ŁADOWANY) I PRZENOŚNY

                                  

JESZCZE LEPSZE EFEKTY OSIĄGNIESZ, JEŚLI DO ZWYKŁEJ WODY DODASZ NAURALNY PŁYN DO USTSMAKU MENTOLU FC25731