Odkurzacz do twarzy FACE VACUUMIZER

61.71 

SKU: EL25931 Kategoria:

Opis

Odku­rzacz do oczysz­cza­nia twa­rzy dla ide­al­nie czy­stej skó­ry, łado­wa­ny, z 3 moca­mi ssania.W zesta­wie 3 róż­ne koń­ców­ki. Łado­wa­nie za pomo­cą kabla USB.
Wymia­ry 3,8 x 4 x 15 cm (z koń­ców­ką ok. 16,5 cm).

 

usu­wa wszel­kie zanie­czysz­cze­nia w deli­kat­ny sposób
pora­dzi sobie i z reszt­ka­mi maki­ja­żu, potu, sebum oraz innych zabrudzeń

 

w opa­ko­wa­niu 3 koń­ców­ki nawet do cięż­ko dostęp­nych miejsc