Przedłużacz, 6‑gniazdkowy

27.47 

SKU: EL23304 Kategoria:

Opis

Prze­dłu­żacz bia­ły z włącz­ni­kiem i 6 gniaz­da­mi typu fran­cu­skie­go, osło­na zabez­pie­cza­ją­ca przed dzieć­mi, kabel dłu­go­ści 3 m.Materiał z two­rzy­wa sztucznego.Prąd / napię­cie 10 A / 230 V ~ 50 Hz.
RODZAJ FRANCUSKI (tzw. typ fran­cu­ski) = gniaz­do skła­da­ją­ce się z dwóch otwo­rów dla prze­wo­dów fazo­wych i neu­tral­nych oraz bol­ca uziemiającego.