Ochronna osłona do miksowania w garnkach z powierzchnią nieprzywierającą

8.05 

Opis

Spe­cjal­na pla­sti­ko­wa osło­na ochron­na do mik­so­wa­nia w garn­kach z powierzch­nią nie­przy­wie­ra­ją­cą, do blen­de­ra ręcz­ne­go POWER BLENDER 1000 W.