AirBag nadmuchiwana sofa

77.15 

SKU: DA95134 Kategoria:

Opis

Nada­je się do ogro­du i par­ku, na pik­nik, kem­ping, wyciecz­ki na łonie natu­ry, nad wodę,na taras, do relak­su przy zimo­wych sza­leń­stwach (nar­ty, snow­bo­ard), na pla­żę, na festiwale…Może być uży­wa­ny rów­nież w pomieszczeniach.
Kom­pak­to­wy i łatwa do prze­no­sze­niu w wor­ku trans­por­to­wym z regu­lo­wa­nym paskiem przez ramię.
ŁATWESZYBKIE NAPEŁNIANIE POWIETRZEM. WODOODPORNY. WIELE ZASTOSOWAŃLECIEZIMIE.
Dwie komo­ry powietrz­ne, któ­re po napom­po­wa­niu two­rzą miej­sce do sie­dze­nia lub leżenia.Wewnętrzna stro­na jest powle­ka­na ela­stycz­na folią winy­lo­wą, co zapew­nia szczelność.
SOFA:jest LEKKA: nie­wiel­ka waga 1,2 kgjest KOMPAKTOWA: zmie­ści się w ple­ca­ku, tor­bie lub na ramie­niu­jest ODPORNA: mate­riał wyso­kiej jako­ści zmy­wal­ny nylon­jest ZAWSZE GOTOWA: w cią­gu chwi­li roz­ło­żysz ją i złożysz
Wymia­ry: dłu­gość 180–190 cm (regu­lo­wa­na), sze­ro­kość 75–85 cm (regulowana).Rozłożona: ok. 250 x 70 cm.Złożona w wor­ku: ok. 18 x 15 x 35 cm.Udźwig: 140 kg.