Kubek 350 ml, z dwukolorowego tworzywa sztucznego

7.49 

SKU: DA94481 Kategoria:

Opis

Pięk­ny i kolo­ro­wy kubek do nale­wa­nia napo­jów w domu i ogro­dzie­Na­czy­nia te doce­nią rów­nież mamy- kolo­ry są odpo­wied­nie wła­śnie dla dzieci!Bezpieczna i kolo­ro­wa zasta­wa na impre­zy w ogro­dzie i przy­ję­cia dla dzieci.
Kubek zie­lo­ny 350 ml z trwa­łe­go plastiku,wymiary: śred­ni­ca 8,5 cm x wys. 11 cm.
Odpo­wied­ni do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamrażarki.
Paste­lo­we kolo­ry na zewnątrz, bia­łe wnętrze.