KLAMERKOSZYK zawieszany koszyk na klamerki

10.90 

SKU: DA94381 Kategoria:

Opis

Dzię­ki prak­tycz­ne­mu haczy­ko­wi na uchwy­cie, moż­na go łatwo zawie­sić na suszar­ce lub sznur­ku na pranie.
Wyko­na­ny z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: 21,5 x 16,5 x 13,5 cm.