SPRZĄTANIONOSZ pojemnik do przenoszenia środków czystości

15.37 

SKU: DA93973 Kategoria:

Opis

SPRZĄTANIONOSZ pojem­nik do prze­no­sze­nia środ­ków czystości.Wykonano z odpor­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 30 x 23 x 12 cm

 

miej wszyst­ko co potrzeb­ne pod­czas sprzą­ta­nia pod ręką (przy domo­wych porząd­kach, myciu auta, przy sprzą­ta­niu dom­ków let­ni­sko­wych lub pensjonatów,…).