6 pojemników 50 ml, plastik

10.90 

SKU: DA9393 Kategoria:

Opis

Pojem­ni­ki spraw­dzą się  pod­czas prze­cho­wy­wa­nia jogur­tów, małych por­cji jedze­nia. Rów­nież nie­wiel­kich przed­mio­tów np. śru­by, guzi­ki, szpil­ki itd.
Kom­plet 6 pojem­ni­ków wyko­na­nych z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go z wie­kiem. Pojem­nik jest zakrę­ca­ny, posia­da gwint.
Pojem­ni­ki nada­ją się do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, zamra­żar­ki, lodów­ki. Wymia­ry: śred­ni­ca 5 cm, wyso­kość 4 cm Pojem­ność 6 x 50 ml.