Sofastolik, przenośny stolik

48.89 

SKU: DA89821 Kategoria:

Opis

Prze­no­śny sto­lik na kola­na z prak­tycz­ny­mi otwo­ra­mi po bokach na kredki,papiery lub butel­kę z piciem. Odpo­wied­ni dla dzie­ci i doro­słych jako stół­do ryso­wa­nia lub do jedze­nia w łóż­ku, na kana­pie lub po pro­stu na kola­nach. Moż­na wyko­rzy­stać rów­nież jako sto­lik na laptopa.
Wyko­na­ny z wyso­kiej jako­ści moc­ne­go plastiku.Wymiary: 58 x 30 x 20 cm, pła­ska powierzch­nia ok. 35 x 27 cm.