2 szt. Wkładki do butów, uniwersalne

7.49 

SKU: DA86383 Kategoria:

Opis

Wymia­ry: dłu­gość całej wkład­ki bez przy­ci­na­nia 29,5 cm,szerokość w szer­szej czę­ści 9 cm i węż­szej 6,5 cm, wyso­kość 3 mm.
Wkład­ki moż­na przy­ciąć zgod­nie z wyzna­czo­ny­mi sza­blo­na­mi i tym samym­do­sto­so­wać je do wszyst­kich roz­mia­rów butów męskich i damskich,(„Damska” 36 do „męskiej” 46).